Vol 14, No 03 (2018)

Table of Contents

Papers

Jianmin Wang, Xiaoqin Yang
PDF
pp. 4-19
Quan Ye, Wenshan Hu, Hong Zhou, Zhongcheng Lei, Shiqi Guan
PDF
pp. 20-33
Xianyan Kuang, Wenbin Fu, Liu Yang
PDF
pp. 34-51
Zhi Huang
PDF
pp. 52-65
Lin Cheng, Wenshan Hu, Zhengyang Liu, Wei Cai
PDF
pp. 66-80
Gao Guandong, Jia Yuchen, Xiao Ke
PDF
pp. 81-95
Biqing Li, Yongfa Ling, Miao Tian, Shiyong Zheng
PDF
pp. 96-106
Lingling Chen, Feng Qi, Xingquan Gao, Huipeng Wang, Jiwen Liang
PDF
pp. 107-117
Qinzhou Niu, Yi Liu
PDF
pp. 118-128
Haikun Teng, Xinsheng Liu, Haitao Lv, Xiaoguang Yue
PDF
pp. 129-141
Jinsuo Lu, Wei Zhang, Dengyu Wang, Xiaoyi Wang
PDF
pp. 142-151
Biqing Li, Miao Tian, Shiyong Zheng, Yongfa Ling
PDF
pp. 152-163

Short Papers

Daniel Ribeiro, César Teixeira, Alberto Cardoso
PDF
pp. 164-171
Demin Gao, Jinchi Zhang, Fuquan Zhang, Haifeng Lin
PDF
pp. 172-179
Gang Zhou, Yicheng Ji, Xiding Chen, Fangfang Zhang
PDF
pp. 180-187
Xuepeng Huang, Wei Xu
PDF
pp. 188-196